HELLEBÆK-AALSGAARD 

EGNSHISTORISKE FORENING

HELLEBÆK-AALSGAARD EGNSHISTORISKE FORENING

Hellebæk 1765

Hammermøllen

Ny Mølle

FORENINGENS VIRKE

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening er grundlagt i 1962. Foreningens formål er: Indsamling af genstande og billedmateriale fra området, herunder vedligeholdelse af lokalhistorisk arkiv i overensstemmelse med de retningslinier der udstikkes af Helsingør Kommunes museer.Bevarelse af bygninger og bymiljøer, herunder drift og vedligeholdelse af Hammermøllen, Proberhuset og andre lejede bygningerAfholdelse af udstillinger og foredrag, samt udgivelse af årbog.