ARKIVETS REGISTRERINGER

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Arkiv lagde i foråret 2021 registreringen af alt vores materiale om til onlinedatabasen Arkibas, som er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og har mere end 580 arkiver som brugere. Det vigtigste ved denne ændring er, at alle nu kan se registreringen af alt vores materiale online, deriblandt vores store fotosamling.

Tilgangen til registreringerne sker via arkiv.dk. Registreringerne fra Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening findes her. Er der et bestemt emne, du er interesseret i, skriver du det i søgefeltet øverst på siden.

Rigtig god fornøjelse med at se hvad der gemmer sig i vort arkiv.