Kronborg Geværfabrik

Kronborg Geværfabrik

På 1. sal i Turbinehuset er der en model i 1:300 der viser Hellebæk og en del af Aalsgaard.

Læs mere om modellen her

Espingolen i den danske hær

Læs Erik Housted beretning om espingolen her

Hellebæk i Geværfabrikkens tid

Kronborg Geværfabrik – et samfund i samfundet.

Læs mere

Hammermøllen informationsfolder

Historien om vandkraftens udnyttelse i Hellebæk

Manden i Fuglefængerhuset

Johannes Jensen boede i første trediedel af 1800-tallet i et af de såkaldte Fuglefængerhuse” lidt uden for Hellebæk og i 1836 skrev han under på sit livs vigtigste kontrakt. Han påtog sig at transportere geværer mellem Kronborg Geværfabrik i Hellebæk og arsenalet i København.

Årbog 2019. Egnshistoriske beretninger