Hellebæk Vandkraftværk

Dramatisk Historie

Et af Danmarks mindste vandkraftværker ligger i naturskønne omgivelser i Nordsjælland. Hellebæk Vandkraftværk ved Bondedammen i Hellebæk er opført i 1896 som maskinhus til et bomuldsvæveri. I Turbinehuset snurrer i dag en Francisturbine fra 1944 og giver dermed de besøgende et indblik i fortidens miljøvenlige energiproduktion. Produktionsmængden er beskeden sammenlignet med de moderne kraftværker. Men produktionen er dog ikke mindre, end at der på årsbasis kan producere en trediedel af hele elforbruget på Hammermøllen og i Turbinehuset.

Stigbordet

At selv små mængder el kan have betydning, viser Hellebæk Vandkraftværks historie. I 1943, under besættelsen, blev værket udsat for sabotage, men året efter var produktionen i gang igen, og den nuværende turbine blev sat i drift. El-produktionen gik til klædefabrikken på Strandvejen i Hellebæk, og produktionen svarede på det tidspunkt til det årlige elforbrug for ca. 3o boliger. Værket var i drift frem til 1950, men herefter forfaldt det. Takket være Danske Møllers Venner og Hammermøllefonden har værket overlevet tidens tand og produceret el siden lillejuleaften 1992

Vandkraft i Danmark

I modsætning til Norge og Sverige, hvor vand er en vigtig energikilde, forbindes vandkraft normalt ikke med moderne energiproduktion i Danmark.

Der findes imidlertid en række større og mindre vandkraftanlæg her i landet, som leverer el til boliger og industri, og det er i dag muligt at købe små vandturbiner, der er tilpasset de specielle danske forhold. En vandturbines energiproduktion afhænger af vandmængde, faldhøjde og turbinetype. Den mængde vand der er til rådighed kaldes for vandføringen og angives oftest i liter pr. sekund. I Danmark er der kun få muligheder for store faldhøjder, det er som regel ikke muligt at få en faldhøjde på mere end 2 til 4 meter. Ved små, moderne turbineanlæg vil man ofte se rør, der leder vandet fra opstemningsstedet ned til turbinen.
Turbinehuset i Hellebæk Vandkraftværk har den største faldhøjde på Sjælland, nemlig 5,7 m.

Francisturbinen

Der er i dag ca. 6o aktive vandturbiner i Danmark ud af tidligere 590. Hellebæk Vandkraftværk drives med en Francisturbine, der får vand fra søer og moser i Teglstrup Hegn. El-produktionen er afhængig af regnmængden, idet området er uden tilførsel af vand fra større vandløb. Nedbørsområdet udgør et samlet areal på ca. 6 km2. Francisturbinen er en såkaldt reaktionsturbine, hvor løbehjulet sidder inde i en krans af bevægelige ledeskovle. Vandet strømmer radialt udefra og ind mod centret af løbehjulet, som har faste skovle. I løbehjulet tvinges vandstrømmen til at ændre retning, hvorved vandets energi overføres til løbehjulet. Løbehjulets størrelse og omdrejningstal bestemmes af vandføringen og faldhøjden. Francisturbinen har fået sit navn efter den amerikanske ingeniør James B. Francis, som i 1849 bidrog med en epokegørende forbedring af tidligere europæiske turbinetyper. Francisturbinen er stadig den mest anvendte turbinetype i Danmark.