Årbog 2017

Hammermøllen, juli 2016

Årets gang i Hellebæk Aalsgaard

Årets Egnshistoriske beretning 45 er en lille bog med billeder fra den udstilling, tegneren Anne-Marie Steen Petersen havde hængende det meste af efteråret 2016 i Hammermøllen. Det er en fin tryksag, udført i den mest moderne digitale teknik.
Anne- Marie Steen Petersen udtaler om sit arbejde:
”Billederne er tegnet på stedet ude i naturen og derefter farvelagt på computer. De skildrer vores smukke egn fra januar til december i forskelligt slags vejr og lys. Hellebæks idylliske bebyggelser, Ålsgårdes mere moderne byggeri og Hellebæk Kohave. Og altid havets tilstedeværelse.”

Årbogen er en eksklusiv udgivelse, som ikke kommer til salg i boghandel eller på Hammermøllen, den uddeles udelukkende til foreningens medlemmer. Nyindmeldte vil selvfølgelig modtage bogen.