Turbinehuset

Turbinehuset er opført i 1896 som en del af den daværende bomuldsfabrik, denne blev saboteret under 2. verdenskrig. Det nuværende hus er fra 1946 og ejes af Naturstyrelsen, der udlejer til Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening, som forestår drift og vedligeholdelse. I den øverste etage er der en bymodel over Hellebæk – Aalsgaard anno 1823, i underetagen er Hellebæk Vandkraftværk.

Adgang til Turbinehuset fås ved henvendelse i Hammermøllens café.

Entré : Frivilligt bidrag lægges i bøssen i Hammermøllen.