RUNDVISNING

   

  Gæster til smedje, udstilling og Turbinehus anmodes om frivilligt bidrag til den løbende drift. Bidrag lægges i bøsserne ved smededør eller i våbenudstillingen.

  Nøgle til Turbinehuset lånes i cafeen.

  Rundvisning
  Voksne: kr. 50,- (min. kr. 500)
  Børn ifølge med voksne: Gratis
  Skoleelever ifølge med en lærer: Gratis
  Rundvisning afregnes kontant med rundviseren eller med MobilePay: 58132

  Ved særlige spørgsmål kan Niels Furu kontaktes på tlf: 21 27 87 49, e-mail: nielscfuru@gmail.com