RUNDVISNING

 

Gæster til smedje, udstilling og Turbinehus anmodes om frivilligt bidrag til den løbende drift. Nøgle til Turbinehuset lånes i cafeen.

Bidrag lægges i bøsserne ved smededør eller i våbenudstillingen.
Rundvisning
Voksne: kr. 50,- (min. kr. 500)
Børn i følge med voksne: gratis
Skoler pr. elev: kr. 10,-
Rundvisning afregnes kontant
med rundviseren, eller med MobilePay: 58132

Ved særlige spørgsmål kan Peter Uldum kontaktes på tlf: 42298901