RUNDVISNING

Åbningstider

Sommer: Tirsdag til Søndag kl. 10 – 17

Vinter: Torsdag og Fredag kl. 10 – 16
Lørdag og Søndag kl. 10 – 17

OBS:   Så længe vi har krav om  afstand mellen personer, kan vi ikke foretage den almindelige rundvisning, men kan istedet tilbyde en byvandring.

Åbningstider til udstillinger, værksted og Turbinehus med bymodel.

Gæster til smedje, udstilling og Turbinehus anmodes om frivilligt bidrag til den løbende drift. Nøgle til Turbinehuset lånes i cafeen.

Bidrag lægges i bøsserne ved smededør eller i våbenudstillingen.
Rundvisning
Voksne: kr. 40,- (min. kr. 400)
Børn i følge med voksne: gratis
Skoler pr. elev: kr. 10,-
Rundvisning afregnes kontant
med rundviseren, eller med MobilePay.

Ved særlige spørgsmål kan Peter Uldum kontaktes på tlf: 42298901