RUNDVISNING

 

Gæster til smedje, udstilling og Turbinehus anmodes om frivilligt bidrag til den løbende drift. Bidrag lægges i bøsserne ved smededør eller i våbenudstillingen.

Nøgle til Turbinehuset lånes i cafeen.

Rundvisning
Voksne: kr. 50,- (min. kr. 500)
Børn ifølge med voksne: Gratis
Skoleelever ifølge med en lærer: Gratis
Rundvisning afregnes kontant med rundviseren eller med MobilePay: 58132

Ved særlige spørgsmål kan Niels Furu kontaktes på tlf: 21 27 87 49, e-mail: nielscfuru@gmail.com