Industrielle minder

– Med relation til Kronborg Geværfabrik

Landskabet omkring Hellebæk bærer præg af den langvarige udnyttelse af omegnens vandressourcer. I Teglstrup Hegn og Hammermølleskov findes der i alt 29 navngivne søer, moser og damme, hvor man gennem naturlige vandløb og gravede kanaler kan lede vandet ned til Hellebækken. Denne hovedmøllestrøm har gennem tiderne forsynet op til syv samtidige vandmøller, først kornmøllen fra 1576, så metalfremstilling med hammermølle, kanonboring og kobbermølle i begyndelsen af 1600 tallet, kulminerende med våbenfremstilling under Kronborg Geværfabrik fra 1700 tallets begyndelse til 1870. Sideløbende med udnyttelsen af vandkraften var der et omfattende fiskeri i søer og damme. Teglværksdriften i Hellebæk og Aalsgaard har sat sine tydelige spor i Hammermølleskov, hvor mange skovveje er brolagt med teglaffald, lergravene står som moseagtige vådområder og tipvognssporet trækker sin tydelige linje fra Aalsgaard til Gl. Anes Hus ved Bøgeholmsøen. Overalt hvor man færdes i skovene i dag, støder man på kanaler, render, bække, dæmninger og stigbord, som minder om de 400 år, hvor vandet var livsnerven for industrisamfundet Hellebæk.

Den Ny Fabriksmølle (Kongens Mølle).

Bygningen er i dag af næsten samme udseende som da den stod færdig i 1858. På stedet lå Kongens Mølle fra 1576 som blev stærkt ombygget og udvidet. Med indretningen af det nye fabriksanlæg blev dampkraften for første gang taget i brug i Hellebæk, og fabrikken blev forsynet med moderne værktøjsmaskiner.

content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Bøssemagergade 3-13

Opført i 1740’erne, står i dag næsten med samme udseende som da huset blev grundmuret i 1849, var oprindelig på 47 fag indrettet med boliger og værksteder, blev sammen med den overfor liggende husrække kaldt Tinrækken. content goes here. 

Bøssemagergade 24-58

Mesterboligerne og Skæftergården. Opført af H.C. von Schimmelmann der overtog Kronborg Geværfabrik i 1768, specielt til de fra Belgien hentede bøssemagere, Mesterboligerne var beregnet til 2 bøssemagermestre og indrettet med værksteder i gavlene og boliger i midten. I Skæftergården var der kun boliger. Husrækken blev tidligere kaldt Tallerkenrækken. content goes here.

Proberhuset

Restaureret og fremstår i dag som da det blev bygget i 1847, er verdens ældste eksisterende proberhus, indrettet med en rekonstruerer affyringsbænk. 

Hammermøllen

Ser i dag stort set ud som da den blev opført i 1765. Blev i 1982 rekonstrueret med nye vandhjul og hammerværk, som er funktions dygtige og dermed illustrere hvordan et hammerværk kunne se ud i midten af 1800-tallet.

Administratorbolig

Opført i 1811 og brugt som bolig for ”Det Grevelige Schimmelmannske Fideikommis” administrator fra 1831 til 1917. content goes here. 

Helbergshus

Opført i 1735, huset har sit navn efter den sidste bøssemager der blev udlært på Kronborg Geværfabrik, han drev sin private virksomhed herfra efter geværfabrikkens lukning.

 

Turbinehuset

Opført i 1946 efter sabotagen i 1943. Bygningen indgik i det fabrikskompleks der i 1868 blev bygget til fabrikation af Remington karabiner. Man kan i dag se rester af fabrikkens murværk i dæmningen mod Bondedammen. 

Turbineuset i Dag

Probermesterbolig

I dette hus havde den kgl. kontrolofficer (probermesteren) i en periode fra slutningen af 1700 tallet til 1849 sin bolig. På stedet lø Hellebæks første hammermølle, opført af Christian 4 i 1598. 

Caroline Mathildesvej 1

Fremstår i dag som delvis bindingsværk som det blev opført i 1740’erne, var oprindelig værksteder og boliger, senere i en periode fungerede huset som katolsk kirke. Det har også været bolig for den stedlige politibetjent, der var arrest i sidelængen.

De Edssvornes Hus

De Edssvornes Hus.
Opført i 1764 til to mestre og fremstår stadig i bindingsværk. Navnet skyldes at der fra 1812 til 1864 blev fremstillet ”Espingoler”, en primitiv forløber for maskingevær i husets værksteder og at bøssemagerne der deltog i denne fabrikation skulle aflægge ed på at de ikke ville røbe noget om fabrikationen.