Publikationer

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening udgiver hvert år en bog “Egnshistoriske beretninger”, nedenfor er listen over udgivelserne.
Medlemmer af foreningen får årbogen gratis. 

2Nr. Titel: Forfatter; Pris

1. Postmesteren i Hellebæk: Rudolf Hagen. Fotokopi (udsolgt)

2. Hellebæk og litteraturen I: Jens Uldum. Fotokopi (udsolgt)

3. Hellebæk og litteraturen II: Jens Uldum. Fotokopi (udsolgt)

4. Hellebækgaard og Hellebæk: O. Valentiner. Fotokopi (udsolgt)

5. Postmesteren i Hellebæk II: Rudolf Hagen. Kr. 10,-

6. Et minde om Alexander Svedstrup: Fritz Pullich. Kr. 10,-

7. Ungdomsoplevelser i Nordsjælland ved år 1900 I: P. Valentiner. Kr. 10,-

8. Ungdomsoplevelser i Nordsjælland ved år 1900 II: P. Valentiner. Kr. 10,-

9. En Stump Nordkyst I: Laura Jacobsen. (udsolgt)

10. En Stump Nordkyst II: Laura Jacobsen. (udsolgt)

11. Skolerne i Hellebæk-Aalsgaard: Mogens Lønstrup. Kr. 20,-

12. Gengangerfortællinger: Vilhelm Bergsøe. Kr. 20,-

13. En byvandring i Hellebæk-Aalsgaard: P. O. Westengaard-Hildinge (udsolgt).

14. Industrien og dens pionerer i Danmark: H. M. Kisling (udsolgt)

15. Om bjergelaget i Aalsgaard og en hel del andet: Henrik Riff. Kr. 20,-

16. Den gamle Hammermølle i Hellebæk: P. O. Westengaard-Hildinge og Vagn Kieler. (udsolgt)

17. Hellebæk og litteraturen (bind I+II) (genoptryk): Jens Uldum. Kr. 20,-

18. Fra Aalsgaard. Om Ibsens Nora og en drengs erindringer: Vagn Kieler og P. O. Westengaard-Hildinge. Kr. 20,-

19. Fra Hellebæk. Proberhuset og den store hemmelighed: P. O. Westengaard-Hildinge og Jesper Godvin Hansen (udsolgt)

20. Orgelspillersken: Alexander Svedstrup. Kr. 20,-

 

22. Besættelsen – Befrielsen 1940 – 1945: Esben Ljunggreen Rasmussen og P. O. Westengaard-Hildinge (udsolgt)

23. Hellebæk Klædefabrik: Jesper Godvin Hansen (udsolgt)

24. Den gamle geværfabrik i Hellebæk: Otto Valentiner (udsolgt)

25. Bymodel af Hellebæk og Aalsgaard anno 1823: Vagn Kieler og Svend Engelbrechtsen (udsolgt)

26. Kirken i Hellebæk: Anders Pedersen, Vagn Kieler og Jesper Godvin Hansen (udsolgt)

27. Tømrermester Axel Johannesens erindringer: Grethe Ebbesen og Axel Hansen. Kr. 20,-

28. Majorgaardens historie: Sune Hornshøj-Svensson (udsolgt)

29. Stenfiskeren og kaperføreren Christian Danielsen: Kim Bengtson og Arvid Fremmen. Kr. 20,-

30. Lille Odinshøj – et landsted i Aalsgaard med eget gravkapel: Lars Bjørn Madsen (udsolgt)

31. Vandkraftens udnyttelse i Hellebæk: Gunnar Bergsten. Kr. 20,-

32. Hilsen fra Hellebæk: Erik Trolle, Peter Sandholt, Peter Uldum (udsolgt)

33. Aalsgaarde Teglværk og Træk fra en bøssemagerslægts historie: Vagn Kieler og Erik Jensen. Kr. 20,-

34. Hellebæk Kohave og dens landarbejdere: Alex Jensen (udsolgt)

35. Sommerminder fra Hellebæk-Aalsgaard: Peter Sandholt. Kr. 20,-

36. Hornbækbanen – og lidt af dens omegn: Anders Møller Nielsen (udsolgt)

37. Et hjørne af Hellebæk: Randi Buchwaldt (udsolgt)

Kunne jeg mig vælge – en film om Hellebæk-Aalsgaard (DVD). (udsolgt).
Filmen ligger på You Tube i tre dele:

1. del
2. del
3. del

 

38. Johanne Luise Heiberg – Hellebæk sommeren 1847 (udsolgt)

39. Fotografen Louise Thomsen: Jesper Godvin Hansen. Kr. 20,-

Jubilæumsskrift 1961-2011: Vagn Kieler. Gratis

40. Christian 4. som kanonstøber: Lone Hvass og Torben Bill-Jessen. (udsolgt)

41. Huse og Mennesker i Ellekilde: Redigeret af Flemming Holm. Kr. 20,-

42. “Syklubben” Helsingør-modstandsgruppen der snørede tyskerne: Karins Søby Madsen og Søren Gulmann (udsolgt)

43. Hellebæk Gods – Retsopgøret-årsag og virkning: Flemming Holm, Anders Møller, Ralf Nielsen, Peter Uldum (udsolgt)

44. Børnesanatoriet i Boderne: Kjeld Damgaard.  Kr. 20,-

45. Årets gang i Hellebæk Aalsgaard: Anne-Marie Steen Petersen. Kr. 20-

46. Hellebæk-Aalsgaard i billeder, 1940-1960: Flemming Holm, Peter Uldum (udsolgt)

47. Kronborg Geværfabrik, 1745-1800: Jesper Godvin Hansen (udsolgt)

48. Kronborg Geværfabrik. 1800-1842: Jesper Godvin Hansen. Kr. 50,-.

49. (Dobbelt nummer) Kronborg Geværfabrik. 1842 – 1870: Jesper Godvin Hansen. Kr. 50,-

49a. Hellebæk Kirke 100 år : Camilla Eriksen, Bent Graver, Flemming Holm, Jens-Ole Jensen, Anders Møller, Erik Trolle. Kr. 50,-

50. “På Sjølunds fagre sletter”: Connie Sørensen fortæller, samlet af Erik Trolle. Kr. 50,-

52. Kronborg Geværfabrik. 1669-1745: Jesper Godvin Hansen. Kr. 50,-

 

Ikke-udsolgte bøger kan købes i Caféen på Hammermøllen, Bøssemagergade 21, 3150 Hellebæk eller bestilles hos Gerda Brøgger, Hallandsvej 24, 3140 Ålsgårde, tlf. 40412690 eller e-mail: gerda.broegger@stofanet.dk. Bøgerne fremsendes (+ porto) og betales kontant eller til Nordea reg. nr. 0466 konto nr. 1820 010952 eller MobilePay 58132 (skriv i bemærk. ”årbøger”).