Medlemskab

Bliv medlem af Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening

Medlemskab dækker en husstand og koster kr. 200,- pr. 1./1. 2023 kr. 300,- /år.
Kontakt vores kasserer Neel Skouborg, tlf. 3164 6415, eller brug MobilePay 58132
Skriv : Indmeldelse.

HUSK: Skriv din postadresse og telefon nummer