Medlemskab

Bliv medlem af Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening

Medlemskab dækker en husstand og koster kr. 200 kr. om året. Pr. 1. januar 2023 kr. 300 kr. årligt.
Kontakt vores medlemsansvarlige, Neel Skouborg, tlf. 3164 6415, eller brug MobilePay 58132
Skriv : Indmeldelse.

HUSK: Skriv din postadresse og tlf.nummer