Medlemskab

Bliv medlem af Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening

Medlemskab dækker en husstand og koster 300 kr. om året.
Kontakt vores medlemsansvarlige, Neel Skouborg på tlf. 31 64 64 15 eller e-mail: medlem@hammermoellen.dk eller brug MobilePay 58132
Skriv : Indmeldelse.

HUSK: Skriv din postadresse og tlf.nr.