Årbog 2018

Hellebæk-Aalsgaard i billeder 1940 – 1960

Årets bog er en erindringsbog, som en lavmælt hyldest til 3 personer, der har betydet meget for det egnshistoriske arbejde: Henrik Riff, Jens Uldum og Svend Engelbrechtsen har alle indsamlet og formidlet viden om egnens særprægede historie. Da alle tre var ivrige amatørfotografer, var det naturligt at præsentere en lille del af deres foto i en bog, som kan sætte erindringen om en svunden tid i gang hos læseren. Bogen bliver omdelt og fremsendt til foreningens medlemmer, kan købes i Hammermøllen, hos lokale boghandlere og ved henvendelse til foreningens kasserer Gerda Brøgger tlf. 40 41 26 90. En pdf fil kan ses her