Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening

Bestyrelse, medlemskab, kontingent og kontakt
Indholdsfortegnelse:
Bestyrelse:
Suppleanter:
Revisorer:
Turbinehusets administration:
Kommunens repræsentant:
Indmeldelse i foreningen
Årskontingent for en husstand:
Medlemmerne modtager foreningens årsskrift gratis!
Kontakt:

Bestyrelse:
Formand: Morten Steen Petersen, Skolestien 27, 3150 Hellebæk tlf. 42 41 83 20

Næstformand: Peter Uldum, Ellekildehavevej 59, 3140 Ålsgårde tlf. 42 29 89 01

Kasserer: Neel Skouborg, Skolestien 17, 3150 Hellebæk, 31 64 64 15

Sekretær: Hans Sørensen, Falkenbergvej 8, 3140 Ålsgårde

Gerda Brøgger, Hallandsvej 24, 3140 Ålsgårde tlf. 40 41 26 90

Henrik Sørensen, Ndr. Strandvej 125D, 3150 Hellebæk, tlf. 21 45 78 26

Jesper Godvin Hansen, Skovhusvej 35, 4720 Præstø, tlf. 60 35 12 22

Suppleanter:
Betina Svinggaard, Rønnebærhaven 11, 3070 Snekkersten, tlf. 41 36 49 42

Nils Hilbard, Ndr. Strandvej 100, 3150 Hellebæk.

 

 

 

Revisorer:
Torben Fritzbørger (Døssing og Part.)

Per Christensen, Karetmagervej 40, 3100 Hornbæk tlf. 49 70 10 06

Ralf Nielsen, Sveasvej 9, 3150 Hellebæk tlf. 49 70 77 31

Turbinehusets administration:
Erik Fritzbøger, Skibstrupvej 22, 3140 Ålsgårde tlf. 49 75 02 15

Kommunens repræsentant:
David Høyer

Indmeldelse i foreningen
Indmeldelse i foreningen forgår ved at kontakte foreningens kasserer:

 Neel Skouborg, Skolestien 17, 3150 Hellebæk, 31 64 64 15

Årskontingent for en husstand:

Foreninger,institutioner kr. 200,00
Samlet husstand kr. 200,00

Medlemmerne modtager foreningens årsskrift gratis!

 

Kontakt:
Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening
Bøssemagergade 21
3150 Hellebæk
E-mail: hammermollen@hammermollen.dk

CVR. Nr.: 39 05 15 75.