Årbog 2015

Omstændighederne omkring konfiskationen af Hellebæk Gods har aldrig tidligere været belyst i egnshistorisk sammenhæng, det håber vi at råde bod på ved denne Egnshistoriske beretning.

Fra begyndelsen af 1950’erne og frem til 1970’erne tog byudviklingen i Hellebæk – Ålsgård fart. Det var den nylige konfiskation af Hellebæk Gods der muliggjorde den udvikling.
Navnlig i Ålsgård skete der store forandringer. Hele Teglværksgården, som tidligere havde været dyrkede marker blev omdannet til en parcelhusby. I Hellebæk og på Strandvejen i Ålsgård blev fæstere og lejere selvejere og andelshavere.

Det er den udvikling der er hovedhistorien i årbogen 2015. Vi beskriver også baggrunden for denne udvikling. Omdannelsen af Det Grevelige Schimmelmannske Fideikommis til Hellebæk Gods, ejerforholdet og retsopgørets konfiskation af tysk og japansk ejendom og endelig dommen over H.C. Schimmelmann for hans nazistiske virksomhed.

Der opstod også andre direkte og indirekte følger af statens overtagelse af Hellebæk Gods: Det Kongelige Opfostringshus’ udflytning fra København til Hellebæk, fredninger af bygninger og natur er også beskrevet i bogen.
Der sluttes med et afsnit om Hellebæk Smedjes historie, det er taget med fordi den giver et billede på de forandringer, der til stadighed sker i et samfund.

Årbogen uddeles til foreningens medlemmer.
Kan købes på Hammermøllen. Pris kr. 125,-