Børgesens Have

En have i verdensklasse

Igennem 50 år skabte dr. phil. Frederik Børgesen (1866-1956) en have i Hellebæk, som på mange måder var helt usædvanlig. Her var 3-4000 sjældne træer og buske, mange af den var førstegangsindført til Danmark af Frederik Børgesen. Hele anlægget var så omhyggeligt gennemtænkt og anlagt, at det udtrykte en ro og skønhed, der var en japansk have værdig.

Frederik Børgesen havde arvet sommervillaen ”Børgehus”, Ndr. Strandvej 109, med dets jordtilliggende på ca. 3 tdl. efter sin far, grosserer og hattefabrikant Skjold Børgesen i 1905, og herfra tog den spektakulære udvikling af haven fart. Frederik Børgesen blev en meget kendt person i havekredse både herhjemme og i udlandet. Fra sine mange udenlandske kontakter skaffede han en stor del af sine sjældne planter.
I årene efter Frederik Børgesens død blev der gjort bestræbelser på at bevare haven, men de nødvendige midler blev aldrig fundet.

 

 

 

Ruinpergolaen i dag