Bondedam

Bondedam blev i slutningen af 1700-tallet hovedopsamlingsdam for vand-forsyningen til Kronborg Geværfabriks syv forskellige vandmøller. Dæmningen blev forhøjet og forstærket og fik det udseende man ser i dag med vandspejlet 20 m over havet.

I 1738 blev her nedenfor dæmningen bygget en vandmølle, som har været anvendt til hammermølle og slibemølle frem til 1868. Fotoet her er fra ca. 1864.

I 1876 blev Remingtonfabrikken ombygget til bomuldsvæveri. En moderne vandturbine, der udnyttede vandkraften bedre end vandhjulene blev installeret. I 1943 blev Bomuldsfabrikken saboteret. Men maskinhuset blev genopbygget, og kaldes “Turbinehuset”, herfra leveres stadig strøm til el-nettet. content goes here.

Efter nederlaget til Preussen og tabet af Slesvig-Holsten i 1864 viste dansk våben-teknologi sig gammeldags. I 1868 blev der bygget en ny fabrik til fabrikation af bagladegeværer af Remingtontypen. En investering på lånt tid, allerede i 1870 blev geværfabrikken i Hellebæk nedlagt.

Se video om Helberghus:

Se video om turbinedrift: