Ekspansionsrøret ved Hammermøllen

Mandag d. 14. december fik Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening overdraget jubilæumsgaven fra Naturstyrelsen i anledning af Hammermøllens 250 års jubilæum. Gaven består i etablering af et ekspansionsrør ved Hammermøllen.
Ekspansionsrøret var en del af klædefabrikkens vandkraftsystem. Når vandtilførslen til turbinen ved klædefabrikken blev lukket, stuvede vandet op i det underjordiske rør, der går fra Hammerdammen til klædefabrikken. Røret ville blive sprængt, hvis ikke vandtrykket kunne udlignes. Derfor var der placeret ekspansionsrør på hele rørsystemet.goes here.