Espingolen i den danske hær

Erik Housted blev ansat i Amagerbanken i 1961, tog en HD i finansiering fra Handelshøjskolen i København 1973 og blev pensioneret i 2011. Siden 1971 har han skrevet om dansk maritim-, militær- og lokalhistorie med særlig vægt på 1600-, 1700- og 1800-tallet og med fokus på Amager og Fredericia.

Han har været kasserer i Forlaget Maritim Kontakt og revisor i Selskabet for Københavns Historie. Er bosiddende i Sønderborg.

Erik Housted skriver om nærværende beretning:
Historien om espingolen blev til i begyndelsen af 2017 som en lille opgave fra Historiecenter Dybbøl, hvor vi i vintersæsonen har et seminar hveranden torsdag formiddag for de ansatte og de mange frivillige guider o.l.
Her fremlægges og diskuteres forskellige relevante emner med relation til Dybbøl, alt med henblik på at der kan formidles en så korrekt historie som muligt. Jeg havde ikke i forvejen nogen detaljeret viden om espingoler, så det bygger hvad jeg kunne finde i mine egne reoler og på internettet. Historien er ikke publiceret som sådan – den er alene udsendt til Historiecentrets folk og og til andre særlig interesserede.

Læs beretningen