Hammermølle Fonden

Fondens formål er:
at støtte driften af Hammermøllen bl.a. ved indsamling til afvikling af bestående gæld og til udvidelser og forbedringer af møllens lokaleforhold m.v.

Bestyrelsen
Fondsbestyrelsen består af mindst 5- og højst 8 medlemmer – valgt fortrinsvis blandt medlemmer i Hellebæk-Aalsgaards Egnshistoriske Forening på dennes generalforsamling efter indstilling fra den siddende fondsbestyrelse.

Formanden og kassereren for den Egnshistoriske Forening er fødte medlemmer af fondsbestyrelsen.

Denne konstituerer sig med formand.

Helsingør Kommune repræsenteres i fondsbestyrelsen ved et af kommunen udpeget byrådsmedlem.

Skovrideren for Naturstyrelsen Nordsjælland har som observatør ret til at overvære bestyrelsens møder og modtage et eksemplar af fondens reviderede årsregnskab.

Fondens regnskab revideres af en registreret/statsautoriseret revisor valgt af bestyrelsen.

Fonden tegnes af dennes formand og formanden for den egnshistoriske forening.

Bestyrelsen holder møde mindst een gang om året.

Ved den årlige generalforsamling i Egnshistorisk Forening aflægger formanden beretning om fondens arbejde og kassereren fremlægger det af fondens revisor reviderede regnskab.

Ændringer af vedtægterne foretages af ovennævnte generalforsamling efter indstilling fra fondens bestyrelse.

Fondens eventuelle opløsning:
I det tilfælde, at fonden opløses, skal de indsamlede midler anvendes til vedligeholdelse af Hammermøllen og det tidligere restaurerede Proberhus under Egnshistorisk Forenings administration.

I tilfælde af, at den Egnshistoriske Forening skulle være opløst, overtages dennes beføjelser af Helsingør Kommune.

Ovenstående reviderede vedtægter er vedtaget af Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings generalforsamling.

19. august 1983.

P. 0. W. Hildinge, Erik Trolle, Vagn Kieler.
f. foreningen, dirigent, f. fonden

Bestyrelse:

Camilla Kampmann, Sjølundsparken 72, 3150 Hellebæk, tlf. 22 72 08 40

Morten Steen Petersen, Skolestien 27, 3150 Hellebæk tlf. 49708144

Gerda Brøgger, Hallandsvej 24, 3140 Ålsgårde tlf. 40 41 26 90

Dorte Kieler, Skåningevej 10, 3140 Ålsgårde, tlf. 20 76 58 21

Nils Hilbard, Ndr. Strandvej 100 C, 3150 Hellebæk, tlf. 21 39 00 07

Erik Østergaard Stengade 83 A, 1. 3000 Helsingør tlf. 24201866

Repræsentant for Naturstyrelsen Nordsjælland:
Jens Bjerregaard Christensen, Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted tlf. 72 54 31 86

Kommunens repræsentant:
Bettina Svinggaard, Rønnebærhaven 11, 3070 Snekkersten, tlf. 49 22 38 34