Hammermøllen – Slibemøllen

Hammermøllen blev opført i 1765
og brugt til smedning af geværløb frem til 1865. På billedet ses Hammermøllens indretning på et maleri af Constantin Hansen 1858.

Lidt syd for Hammermøllen ligger Slibemøllen. Bygningen havde oprindelig en vinkelbygning ud til bækken, her var vandhjulet anbragt. Slibemaskineriet blev anvendt til slibning af blankvåben, bajonetter og geværløbenes yderdiameter.

I 1959 påtog Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening at genskabe Hammermøllen med vandhjul og hammerværk. Ved udgravninger i 1964 blev der fundet så betydelige rester, at en rekonstruktion var mulig. Arbejdet pågik frem til 1982 hvor Hammermøllen blev genindviet. Nu kan man vise hvordan en flere hundrede år gammel teknologi fungerer.

Se video om Hammermøllens indvigelse: