Hellebæk i Geværfabrikkens tid

Kronborg Geværfabrik

– et samfund i samfundet
I dag ligger Hellebæk stille og fredfyldt hen. Det kan være svært at forestille sig, at byens huse og gader for omkring 200 år siden udgjorde en af Danmarks allerstørste
fabrikker – Kronborg Geværfabrik. Fra begyndelsen af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet blev der her fremstillet i hundrede-tusindvis af geværer, pistoler, sabler og andet krigsmateriel til den danske hær.
Omkring år 1800 levede der ca. 400 mennesker beskæftiget på fabrikken.