Hellebæk Postkontor 

I 1894 flyttede Hellebæk Postkontor ind i det nyopførte hus på Ndr. Strandvej nr. 170 i Boderne. Post kontoret havde tidligere haft til huse i Villa Carlo (Ndr. Strandvej nr. 108) og i Aalsgaard Badehotel. Postmester C.J.B. Hagen havde i 1886 fået overdraget at etablerer Hellebæk Postdistrikt. Dette embede bestred han til 1926.
Nærværende billede serie er alle fra Ndr.Strandvej nr. 170, huset eksisterer endnu og bærer navnet Villa Strand. På nogle af billederne ses et næsten identisk hus ved siden af postkontoret, her var telefoncentral. goes here.