Skråningedam Strømpefabrik 

Blandt de store jordarbejder, der pågik i 1570’erne for at skaffe stabil vandforsyning til Frederik II’s mølle, var bygningen af dæmningen her. Vandet fra Knudemoseløbet og Skindersø blev via Sildevad ledt ned i en lavning, hvorved Skåningedam opstod.

Der blev gravet en kanal til at lede vandet fra Skåningedam til Bagdam. For at føre vandet under Roevej blev der bygget en stenkiste.

 

Under Englandskrigene 1807-14 opstod behov for mere indenlandsk produktion. I 1812 oprettedes et bomuldsvæveri og strømpefabrik, drevet af en vandmølle og en hestemølle. Anlægget lå hvor Majorgården ligger i dag. Fabrikationen ophørte i 1840. Billedet er af Hellebæk bymodel i Turbinehuset.

Aftenstemning ved Skåningedam ca. 1900. I baggrunden ses skorstenen ved Aalsgaad Teglværk. Til højre i billedet ses et stigbord iFrederik II’s dæmning, hvorfra vandet ledtes ned til strømpefabrikken. En rende fra Bagdam blev også etableret, den ses stadig foran “Det lave Hus” og i Majorgårdens have.

Se video om Hellebæk Skole

Se video om Majorgaarden