Skriverdam, De Edssvornes Hus

Dæmningen som blev anlagt i slutningen af 1500’tallet skabte Skriverdam og muliggjorde vandforsyningen til den første hammermølle i Hellebæk. I dag er her en regulerende sluse hvorfra vandet ledes ned i Mælkedam.

Christian IV iværksatte kanalgravning, og etablering af dæmninger og sluser, vandet blev ført fra Kobberdam ned til den nyanlagte Skriverdam og videre til de nyetablerede møller. På kortet fra 1685 ses Skriverdam med kanalen til en hammermølle og en kobbermølle. Vandet løb videre til Hellebækdam. af 1500’tallet skabte Skriverdam og muliggjorde vandforsyningen til den første hammermølle i Hellebæk. I dag er her en regulerende sluse hvorfra vandet ledes ned i Mælkedam.

Lige nord for Skriverdam ligger De Edssvornes Hus, her fremstillede man et specielt maskingevær: “espingol” en fabrikshemmelighed. Værkstedsbygningen der ligger lige ud til kanalen kan have været en vandmølle, der har givet kraft til fremstillingen. Produktionen pågik fra ca. 1820 til 1870.

I 1870 blev ca. halvdelen af Gevær-fabrikkens bygninger og vandrettig-hederne solgt til Jacob Saxtorph, som i 1873 solgte til Hellebæk Klæde- og Tæppefabrik. Vandet skulle bruges til mølledrift, vask og farvning. Kanalen kom til at føre vandet direkte ind i fabriks-anlægget. Det lille hus fra 1952 indrettedes til at rense og regulere vandet.

Se video om Espingol

Se video om Proberhuset